hostuju
Kategorie: Linux

/etc/init.d/cron restart

lsof - soubory se kteryma se pracuje

rm -rf - mazani neprazdnych adresaru

du --max-depth=1 -B M

find . -size +30M -ok rm -f {} \; - smaze z aktualu a podkategorii vse nad 30M\


-ok - pta se
-exec - nepta se


find . -name '*.rar' -size +30M -ok rm -f {} \;
- reg vyraz v name


find . -maxdepth=1 -size +30M -ok rm -f {} \;


du /srv1/www/ -h -m --max-depth=1 | awk '$1 > 1000 { print }'


30.1.2007 21:50:14